Zarząd Sportowego Klubu Pływackiego ŻAGLICA informuje, że 14.01.2023 r. (sobota) o godzinie 9:00 (I termin) lub 09:30 (II termin) w sali świetlicy wiejskiej w Starym Żaganiu odbędzie się I Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu. Dokumenty w sprawie zebrania są dostępne do wglądu w siedzibie Klubu.
Podstawa: Uchwała Zarządu SKP ŻAGLICA z dnia 9 grudnia 2022 r.