10.06.2023 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy II Powiatowe Zawody Pływackie ŻAGLICY. Partnerami / Współorganizatorami Zawodów byli: Starosta Żagański oraz Prezes Arena Żagań.

Celami  Zawodów były między innymi:
a) Popularyzacja sportu pływackiego jako doskonałej alternatywy na atrakcyjne spędzanie czasu;
b) Propagowanie pływania jako działalności życiowej wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży;
c) Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich w rywalizacji sportowej;
d) Zapoznanie dzieci, młodzieży i dorosłych z atmosferą pływackich zawodów sportowych;
e) Wyłonienie talentów i mistrzów pływackich wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach nauki pływania w Prywatnej Szkole Nauki Pływania ŻAGLICA i w zajęciach doskonalących technikę pływacką zrzeszonych w Pływackiej Grupie Sportowej Pływackiego Klubu Sportowego ŻAGLICA, i po raz pierwszy młodzieży szkół administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu.
Umiejętności pływackie oraz osiągnięty w nauce pływania i szkoleniu sportowym zaprezentowane przez uczestników pływackich zmagań spełniają nasze oczekiwania, jednak trzeba pracować dalej, by utrzymywać taki poziom.

W zawodach uczestniczyło 50 dzieci i młodzieży.
Za osiągnięte wyniki wręczono medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Rozlosowano również nagrody niespodzianki. Wśród Dzieci królowała smakowita krówka ŻAGLICÓWKA😊.
W wyniku przeprowadzonych zawodów pływackich nw. dzieci i młodzież zajęły lokaty, jak niżej:
1 miejsca:
– Wrońska Nikola,
– Szwed Kasper,
– Kozak Zoe,
– Słotwiński Borys,
– Kowalska Kaja, /dwukrotnie/,
– Bołbot Bartłomiej, /dwukrotnie/,
– Łuźniak Natalia, /dwukrotnie/,
– Siergiej Piotr, /dwukrotnie/,
– Paterek Julia, /dwukrotnie/,
– Pietraszkiewicz Igor, /dwukrotnie/,
– Studenny Cyprian, /dwukrotnie/,
– Irska Wiktoria,
– Kowalska Lena, /dwukrotnie/,
– Garnek Zuzanna,
– Borowiak Hubert.
2 miejsca:
– Garnek Hanna,
– Garnek Izabella,
– Szpyt Oliwer,
– Wrońska Kinga,
– Dalkowski Stanisław,
– Świątek Hanna, , /dwukrotnie/,
– Nuckowski Mateusz, /dwukrotnie/,
– Korupka Antonina, /dwukrotnie/,
– Rostopirko Roman, /dwukrotnie/,
– Woźniak Ada, /dwukrotnie/,
– Kołodziej Tymon, /dwukrotnie/,
– Witkowski Wojciech, /dwukrotnie/,
– Musielak Jagoda,
– Zdanowicz Julia, /dwukrotnie/,
– Irska Wiktoria.
3 miejsca:
– Andrzejewska Maja,
– Kołodziej Mikołaj,
– Szulczyk Wojciech,
– Zając Oliwia, /dwukrotnie/,
– Sinkowska Hanna, /dwukrotnie/,
– Drozdek Alan, /dwukrotnie/,
– Garnek Zuzanna,
– Musielak Jagoda.
4 miejsca:
– Żmuda Kinga,
– Walczak Aleksander,
– Irski Karol,
– Woźniak Iga, /dwukrotnie/.
5 miejsca:
– Wasiukiewicz Gabriel,
– Kuta Tymon,
– Chomiak Zofia, /dwukrotnie/.

Gratulujemy wszystkim sportowcom osiągniętych umiejętności i wyników sportowych. Dziękujemy Sponsorom i Darczyńcom, bez których zawody nie miałyby właściwego poziomu. Szczególne podziękowania składamy Staroście Żagańskiemu, Panu Henrykowi Janowiczowi, który zaszczycił nas Swoją obecnością i w basenowym ukropie cierpliwie wręczał nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu. Dziękujemy: Pracownikom Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żaganiu, którzy procedowali realizację zaproszenia młodzieży ze szkół administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu do udziału w zawodach, Prezesowi Spółki Miejskiej Arena Żagań Sp. z o. o. Panu Łukaszowi Kudle za udostępnienie basenu na przeprowadzenie zawodów, Pani Izabeli Filiczkowskiej, menager Basen Arena Żagań oraz jej Współpracownikom za wszelką pomoc w zakresie przygotowania basenu do zawodów pływackich, zespołowi ratowniczemu żagańskiego WOPR- u za zabezpieczenie ratownicze podczas zawodów.

Zapraszamy już dzisiaj do udziału w kolejnych, III OTWARTYCH Powiatowych Zawodach Pływackich ŻAGLICY, które odbędą się 13.04.2024 roku.
 
Wszystkich tych, którzy jeszcze nie są częścią naszej społeczności, ale chcieliby rozpocząć przygodę z pływaniem zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie www.zaglica.pl, bądź bezpośrednio na e-mail zaglica1@gmail.com. #ŻAGLICA