RELACJA – II Powiatowe Zawody Pływackie ŻAGLICY

przez zag01

10.06.2023 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy II Powiatowe Zawody Pływackie ŻAGLICY. Partnerami / Współorganizatorami Zawodów byli: Starosta Żagański oraz Prezes Arena Żagań. Celami  Zawodów były między innymi:a) Popularyzacja sportu pływackiego jako doskonałej alternatywy na atrakcyjne spędzanie czasu; b) Propagowanie pływania jako działalności życiowej wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży;c) Umożliwienie sprawdzenia umiejętności pływackich…